Årsmötet 2022 i Falun Borlänge SK

Årsmöte kommer att hållas på Haganäs i Borlänge med alternativ via Teams söndagen den 25 september kl 16:00. Agenda vid årsmötet framgår av föreningens stadgar. Anmälan och eventuella frågor sker via kontakt@falunborlangesk.se senast onsdag 21 september. Inloggningsuppgifter till Teamsmötet meddelas efter anmälan.
 

Välkomna!

Styrelsen